ik slaap nooit meer op de dam

 

ik slaap nooit meer op de dam - 'k doe geen oog dicht op die stenen

ik slaap nooit meer op de dam - kouwe billen - kouwe tenen

ik hou veel van amsterdam - maar vanaf de dag van morgen

slaap ik nooit meer op de dam met z'n generatie zorgen

            

'k was jaloers op die snaken die kraken en staken

'k dacht - jongens dit is het leven

vooral toen d'r een blondje - uit d'r eigen mondje

mij een trekkie van d'r stikkie kwam geven

maar voordat zij met de liefde begon

toen kwam het waterkanon

 

ik slaap nooit meer op de dam - 't geeft geen kick - alleen frustraties

ik slaap nooit meer op de dam - tik op tik bij demonstraties

ik hou veel van amsterdam - maar vanaf de dag van morgen

slaap ik nooit meer op de dam met z'n mariuana zorgen

            

toch is het soms wel gezellig - fijn rellekedellig

zo'n tijdelijk soort domicilie

je ziet nog 'es wat hé - want die dag dat ik daar zat hé

kwam de koninklijke familie

maar nauwelijks stonden zij op 't balkon

toen kwam het waterkanon

 

ik slaap nooit meer op de dam - niet dat me dat nou zo diep griefde

maar het hek is van de dam - 't vraagt te veel aan vaderlandsliefde

ik hou veel van amsterdam - maar vanaf de dag van morgen

slaap ik nooit meer op de dam met z'n monumenten zorgen

 

tekst: TOM MANDERS

muziek: TOM MANDERS

© 1970