peukie sigaar

 

cor steyn:      zeg dorus - voor we gaan beginnen - mag ik jou onder vier ogen iets vragen?

dorus:          zeker meneer cor steyn - zeker mag dat

cor steyn:      nou - ik had je dan willen vragen: "waarom loop je toch altijd zo voorover?"

dorus:          zo - zou je dat zo graag es willen weten?

cor steyn:      ja - daar ben ik toch wel erg nieuwsgierig naar

dorus:          oh – nou - meneer – eh - kees kranenburg - zullen wij 't 'm even uitleggen?

 

ik zoek een peuk - ik zoek een peuk - ik zoek een peukie sigaar

op 't trottoir - op 't trottoir

want zonder peuk - want zonder peuk - want zonder peukie sigaar

dan valt 't leven me te zwaar

ik heb geen cente om sigaren te kope

en daarom ben ik zo voorover gaan lope

ik zoek een peuk - een peuk - een peuk - ik zoek een peukkie sigaar

op 't trottoir van de boul'vard

 

ik zag een vrijer toen ik op het hoekie stond

hij had een knots van een havanna in z'n mond

ik dacht - genietend van de reuk:

“die sigaar wordt straks een peuk

en dan gooit tie 'm op de grond”

 

en van die peuk - en van die peuk - en van dat peukie sigaar

wordt dorussie de eigenaar

want zonder peuk - want zonder peuk - want zonder peukkie sigaar

dan wordt 't leven me te zwaar

'k kijk op 't asfalt en tussen de keie

m'n hart staat stil als ze m'n peuke overrijje

ik zoek een peuk - een peuk - een peuk - ik zoek een peukkie sigaar

op 't trottoir van de boul'vard

 

maar plotseling heeft die vent zich omgekeerd

pakte me beet en riep toen heel geagiteerd

"dat heeft nou lang genoeg geduurd

of heeft m'n vrouw je soms gestuurd?

maak nou meteen maar rechtsomkeerd"

nee - nee - nee - nee meneer - zei ik

dat begrijpt u helemaal verkeerd

ikke - ik ben hier - zo te zegge - uit vrije beweging

de kwestie is namelijk - ik zoek gewoon een sigare peuk

want uh - u mot begrijpe:

 

ik heb geen cente om sigare te kope

en daarom ben ik achter u aan komme lope

ik zoek een peuk - een peuk - ik zoek een peukie sigaar

op 't trottoir van de boul'vard

 

zeg jongens - stop 'ns eve - stop 'ns eve

 

zeg - meneer cor steyn - vraag jij eens eve aan die jonge van kranenburg of

tie op wil houde met dat gehengst op die conserve blikkies

(kees - kees - stop nou even – stop - stop - stop - stop – stop)

jongens - let eve op - nou gooit die vrijer die peuk weg

oh - wat een vuile zwerver zeg

nou gooit 'ie die peuk expres in die plas met water

nou - dat is - dat is toch geen manier van doen hé?

hij wist dat ik op die peuk liep te wachte

hu - wat een zwerver!!

hu - dat noemen ze nou je medemense

bah - wat een mentaliteit

hu - de druiloor

hu - dat noeme ze nou een kerel!!

hu - 't lijkt toch nergens op

 

tekst: TOM MANDERS

muziek: TOM MANDERS

© 1957