twee motten

 

dorus: zeg - meneer cor steyn - neem me niet kwalijk dat ik eve onderbreek

maar zou u mij misschien eve op mijn rug wille krabbele?

cor steyn: zeg dorus - heb je nou niks beters voor me?

dorus: nee nee nee nee - mot je eve goed luistere - 't is niet wat u denkt

maar - kijk effe in me kraag - hier - moet je oplette

 

er wone twee motte - in me ouwe jas

en die twee motte - die wone d'r pas

je raakt gewoonweg van je stuk as je 't ziet dat pril geluk

hij vreet me hele jas kapot - alleen voor haar die dot van een mot

ik noem haar charlotte - en hem noem ik bas

die dotte van motte - in me ouwe jas

 

ik voelde me eerst een beetje belaagd

ik dacht: t is net of 'r wat aan me knaagt"

maar toen kreeg ik die gate in de gate

ik dacht nog eve hoe heb ik 't nou

maar toen begreep ik 't al gauw

ik zag twee motte in die gate zitte prate

ik greep meteen naar de ddt -maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee

en besloot meteen - ik zal dat echtpaar dan maar late

 

er wone twee motte - in me ouwe jas

en die twee motte - die wone d'r pas

je raakt gewoonweg van je stuk as je 't ziet dat pril geluk

hij vreet me hele jas kapot - alleen voor haar die dot van een mot

ik noem haar charlotte - en hem noem ik bas

die dotte van motte - in me ouwe jas

 

ik ben een gebore eenzaam mens

maar 't was me eige wijze wens

een echt verbond heb ik steeds kunne verhindere

hu - en al zegge me relaties tegen mij

"hee joh - breng toch die jas naar de stomerij

want dat vod dat begint al knapjes te vermindere"

maar juist zo'n vagebond als ik die komt pas reuze in z'n schik

met zo'n ouwe jas - twee motte en tien motte kindere

 

een familie motte woont 'r in me jas

ik laat ze ravotte als een kleuterklas

nou zitte ze bove in me kraag en ete zich een volle maag

ze vrete me hele jas kapot omdat een mot toch leve mot

die lieve charlotte en mottige bas

met hun dotte van motte wone in me jas

 

tekst: TOM MANDERS

muziek: TOM MANDERS

1956